GrauperaLAB

Grup de Biologia Vascular i senyalització

El grup de Biologia Vascular i senyalització esta localitzat a  l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) a Barcelona, i forma part del programa Mecanismes Moleculars i Teràpia Experimental en Oncologia (OncoBell). El grup està afiliat a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) dins del Programa contra la resistència terapèutica del càncer (ProCURE) i també pertany al CIBERONC un consorci que depèn de l’Institut de Salud Carlos III. El nostre principal objectiu com a grup de recerca és entendre la fisiologia dels vasos sanguinis i el paper que juguen en les malalties per tal de desenvolupar estratègies terapèutiques dirigides contra el compartiment vascular.

 

Coneix el grup

Recerca

Contacte amb nosaltres

Mariona Graupera, premi EVBO Lecture 2020

Felicitats Mariona! La Mariona ha rebut aquest any el premi EVBO Lecture en el IVBM 2020. El premi s’adjudica cada dos anys, a investigadors destacats per la seva contribució a la biologia vascular.

Ja s’ha publicat el nostre últim article sobre el procés maduratiu dels pericits

Ja s’ha publicat a Circulation el nostre últim treball: PI3Kβ-regulated pericyte maturation governs vascular remodeling during angiogenesis. Un bonic article sobre la maduració dels pericits durant la formació de vasos sanguinis realitzat per Ana Figueiredo…

La ultima incorporació al grup: Laura Medrano

El dia 1 de Maig, recent aterrada de Londres, es va incorporar al grup la Laura Medrano, en ple confinament. La Laura s’ha unit al grup amb una beca de la fundació PTEN i centrarà la seva recerca en el síndrome tumoral hamartomatós associat a PTEN.